Farklı tür ve çeşitleri var olmakla birlikte, veritabanları hemen hemen her tür bilişim sisteminde, kullanıcı ve etkileşim kayıtlarının tutulduğu sistemlerdir.

Günlük dosyası olarak ifade edilen Log kayıtları da aslında bir çeşit veritabanıdır. Bu nedenle Log kayıtlarının incelenmesini de veritabanı incelemesi olarak kabul etmek mümkündür.

Ayrıca, veritabanları ve log kayıtları gibi, belirli bir veri yapısına sahip olan veri modelleri de veritabanları ile benzer niteliklere sahiptir.

Adli vakalar açısından, veritabanları, log kayıtları ve veri modelleri, vakaya konu olan uygulamalar ve sistemler ile birlikte incelenmesi gereken delil kaynaklarıdır.

Adli vakaya konu, bir ofis Word dosyası ise veri modeli üzerinden inceleme yapılması gerekirken, bir bilgisayar imajı üzerinde kullanılan uygulamanın kullandığı veritabanının içerdiği veriler açısından, bir kaynağa erişimin ise Log kayıtlarının kullanılarak incelenmesi gerekecektir.

Ancak geneli itibariyle, hangi isimle olursa olsun veri kaynaklarının önce veri modelinin çözümlenmesi ve verilerin birbirleri ile ilişkilerinin tespit edilmesi, daha sonra ise bu ilişkilerin vaka ile olan ilişkisinin anlamlandırılması gerekmektedir. Veri modeli incelemeleri yalnızca belirli türde vakalarla ilgili olmayıp, örneğin bir banka dolandırıcılığında bankadan alınan erişim kayıtları ile BTK kaynaklı erişim kayıtları arasındaki ilişkinin çözümlenmesi gibi farklı kaynaklardan gelen verilerin anlamlandırılması da gerekebilecektir.

×