Belirli bir veri yapısına sahip bir veri bütününde anlamsallığın arttırılabilmesi ve kolaylaştırılabilmesi için görselleştirme tekniklerinden faydalanılmaktadır.

Veriler görselleştirme teknikleri temelde üç noktada kullanılır. Bunlar, 1) Veri setlerimizin genel özelliklerinin (kayıp veri, aykırı değer vs.) değerlendirilmesi, 2) Veri setlerimizin tanımlayıcı istatistiksel bulgularının değerlendirilmesi, 3) Veri bilimi uygulama sonuçlarının (istatistiksel testler, çok değişkenli analizler vs.) değerlendirilmesidir. Verilerin görselleştirilmesinde, verilerin hangi alana ait olduğu disiplinin/meslek alanının göz önünde bulundurulması önemli bir değişkendir.

×