Uzman Mütaalası (Taraf Bilirkişisi Raporu)’ nun geçerliliği nedir?

Kanunlarımızda uzmanlık olarak ifade edilen taraf bilirkişiliği de tıpkı resmi bilirkişilikte olduğu gibi, hukuki süreç içerisinde, anlaşılabilmesi ve hukuken değerlendirilebilmesi için özel ve teknik bilgi gerektiren hallerde taraflarca bir uzmana başvurulmasıdır.

Uzman Raporu (Taraf Bilirkişisi Raporu) hazırlatmak kanuni bir hakkın uygulanmasıdır.

Uzmanlık Raporlarımız Ceza Muhakemesi Kanunu 67 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293 maddelerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Uzman Mütaalası (Taraf Bilirkişisi Raporu) nerelere sunulabilir?

Uzman Raporu (Taraf Bilirkişisi Raporu), bir konuda Savcılığa suç duyurusunda bulunurken de, yargılama sürecinin en sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne başvuru yapılırken de yargılama sürecinin her kademesinde ve aşamasında sunulabilir.

Uzman Mütaalası (Taraf Bilirkişisi Raporu)’ nun katkısı nedir?

Uzman Raporu (Taraf Bilirkişisi Raporu), bilimsel yaklaşım ve tespitleri itibariyle, taraflardan bağımsız olmakla birlikte, öncelikli olarak raporu talep eden tarafın lehine olan bulguları tespit etmeyi ve raporlamayı öncelik olarak görür.

Hazırlanacak hiç bir rapor, alınacak sonucun lehinize olacağı konusunda size bir söz veremez. Hazırlanacak bir Uzman Raporu (Taraf Bilirkişisi Raporu)’ nun sağlayacağı yegane fayda, lehinize olan durumların tespitinden ibarettir.

Unutulmaması gereken şudur ki, Uzman Raporu (Taraf Bilirkişisi Raporu) hukuki bir değerlendirme değil teknik bir rapordur. Bu teknik raporun hukuki faydası raporun sunumu ile ilgilidir.

×