Rosenworcel, Mobil Taşıyıcının Veri Gizliliği Araştırmasına Yanıtlarını Paylaştı

Tam Başlık: Başkan Rosenworcel, Mobil Taşıyıcının Veri Gizliliği Araştırmasına Yanıtlarını Paylaşıyor ve Sonraki Adımları Açıklıyor.
Belge Türleri: Haber Bülteni
Büro(lar): Medya İlişkileri, Başkan Rosenworcel Ofisi
Açıklama:
FCC Başkanı Rosenworcel, veri saklama ve veri gizliliği politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi talebinin ardından ülkenin en iyi 15 mobil operatöründen gelen yanıtları paylaştı.

AT&T Services
Best Buy Health
Charter
Comcast
Consumer Cellular
C-Spire
DISH Network
Google Fi
H2O Wireless
Lycamobile
Mint Mobile
Red Pocket
T-Mobile
U.S. Cellular
Verizon

Metnin aslına ulaşmak için:

https://www.fcc.gov/document/rosenworcel-shares-mobile-carrier-responses-data-privacy-probe

Adli Bilişim Uzmanlığı Nedir?

Günümüzde, bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan gelişmeler hızlı ve yoğun bir şekilde artmaktadır. Bu durum bilimsel anlamda uzmanlaşma ve işbölümünün artmasına, yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan bu uzmanlaşma, insanlar arası ilişkilerin de gün geçtikçe karmaşıklaşmasına ve uyuşmazlıkların çoğalması sonucunu doğurmuştur. Bu teknolojik gelişmelerin artmasına paralel olarak yargı organları önüne taşınan uyuşmazlıklar da artık eskisi kadar basit, herkesçe bilinen konular olmaktan çıkmıştır [08].

Adli bilişimin temel amacı; potansiyel olarak görülen yasal ve elektronik delillerin sırasıyla keşfedilmesi, toplanması, analiz edilmesi ve yargı sürecinin kullanımına sunulması olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, adli bilişim, ihtiyaç duyulan sayısal delillerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bununla beraber, adli bilişimin amacı da bilirkişilik de olduğu gibi adli birimlere sayısal delilleri eksiksiz ve tarafsız bir biçimde sunulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, adli bilişim bir kanaat içermeyen, tamamen teknik bir inceleme yöntemidir.

Bilirkişi, yaptığı inceleme sırasında iki şekilde hareket eder. Bunlardan ilki sahip olduğu özel ve teknik bilgiyi mahkemeye aktarmaktır. İkincisi ise özel ve teknik bilgisini olaylara uygulayarak birtakım sonuçlara ulaşmaktır. Bu ikinci durum aslında hakimlerin yapması gereken bir görevdir. Olayları tespit etmek ve birtakım kuralları ve bilgileri olaylara uygulamak yargılama işlevinin ta kendisidir. Ancak özel ve teknik bilgi söz konusu olduğunda bunu hakimden beklemek her zaman mümkün olmaz [08].

Kaynak: http://adlibilisimistanbul.com.tr/wp-content/uploads/2022/09/08BilirkisilikveTarafBilirkisiligi.pdf