ISO 27001 Nedir?

ISO 27001, uluslararası kabul görmüş bir bilgi güvenliği standardıdır. Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin (ISMS) gereksinimlerini belirleyen bir çerçevedir. ISO 27001, örgütlerin bilgi varlıklarını korumak için gereken risk yönetimi prosedürlerini ve uygun güvenlik kontrollerini tanımlar. Bununla birlikte, bu standart sadece teorik bir çerçeve sunmakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin güvenlik açıklarını belirlemesine ve gidermesine yardımcı olur.

Bu standart, bilgiyi tehditlerden korumak, iş sürekliliğini sağlamak ve zararlı riskleri minimize etmek için uygun kontrollerin seçilmesi ve yönetilmesine yardımcı olur. ISO 27001, işletmelerin müşterilere ve diğer paydaşlara güvenliğin ciddiye alındığını kanıtlamalarını sağlar. Müşteri ve iş ortaklarına bu şekilde güven vermek, işletmelerin potansiyel müşterileri çekmesine ve mevcut müşterileri elde tutmasına yardımcı olur.

ISO 27001, genel anlamda, ISO 27000 ailesinin bir parçasıdır. Bu aile, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) üzerine bir dizi standart içerir. ISO 27001, belirli bir örgütün risk profiline göre düzenlenmiş bir dizi kontrol sunar.

Bir örgütün ISO 27001 sertifikasını alabilmesi için, örgütün belirli bir dizi prosedür ve politika uygulaması gereklidir. Bunlar, bilgi güvenliği politikaları, bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ve risk azaltma yaklaşımları gibi konuları kapsar. Sertifikasyon, örgütün bu gereksinimleri karşıladığını ve sürekli olarak iyileştirdiğini gösterir. ISO 27001, aynı zamanda işletmelerin yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymasına yardımcı olur. Çoğu ülkede, özellikle hassas bilgileri işleyen işletmeler, belirli bilgi güvenliği standartlarına uymak zorundadır. Bu standart, bu gereklilikleri karşılamak için bir çerçeve sağlar.