Adli belge incelemesi açısından imza, kişiye has karakteristik özellikler barındıran, bir belgeyi onaylamak amacıyla kendisi tarafında her zaman aynı biçimde ad, soyad veya ikisinin birlikte yazılmasıyla, çizgisel veya şekilsel işaretlerle oluşturulan, kişiyi yansıtan bir simge olarak tanımlanabilir. İmza incelemelerinde, imzanın işleklik yani akıcılık, süreklilik yani imzanın tek seferde atılması ve tutarlılık yani yakında zamansal dönemlerde atılan imzaların birbirine çok benzer niteliklere sahip olması hususları dikkate alınmaktadır.

Kişinin aynı el ürünü olsa dahi aynı imzayı tekrar tekrar atması beklenen bir durum olmadığı gibi, işleklik, süreklilik ve tutarlılıklarının yüksek olması incelenene imzaların aynı el ürünü olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapabilmeyi mümkün kılmaktadır.

Yasalarımızda imza konusuna, Soyadı Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Noterlik Kanununda değinilmektedir.

Yazı ve imzalar arasında değişkenliklerin ve benzerliklerin olması yazı ve imza inceleme, karşılaştırmada benzemezlik özelliği göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Yazı ve imza incelemelerinde benzemezlik özelliği, yazının ve imzanın bilinen harf karakterleriyle yazılmış olmasına rağmen bazı harflerin birden fazla şekilde tersim (resmedilme) edilme özelliğinin olması, benzemezlik özelliğinden kaynaklanmaktadır. İmza inceleme uzmanı, kendisine tevdi edilen belgeleri, grafolojik ve grafometrik yöntemler kullanarak imzaların işleklik derecesi, alışkanlıkları, tersim, istif, seyir, sürat, istikamet tazyik gibi özelliklerine göre benzer veya farklı yapıda olduklarını belirten bilirkişi raporunu hazırlamaktadır.

×