İngiltere’de Siber Güvenlik İhlalleri Anketi

İngiltere’deki işletmeler ve hayır kurumları, siber güvenlik ihlalleri ve saldırıları konusunda artan endişeleri bildiren yeni bir anketle karşı karşıya. İngiltere hükümeti tarafından yürütülen ve halka açık bir anket olan “Siber Güvenlik İhlalleri Anketi”, işletmelerin ve hayır kurumlarının siber güvenlik hakkındaki düşüncelerini ve deneyimlerini ortaya çıkarmaktadır.

Sonuçlara göre, katılımcıların %39’u son 12 ay içerisinde siber güvenlik ihlali yaşadığını bildirdi. Bu oran, özellikle küçük işletmeler arasında, daha da yüksekti. Ankete katılanlar arasında, siber güvenlik önlemlerini artırmayı planlayanların sayısı da önemli ölçüde arttı.

Ankete katılan işletmeler ve hayır kurumları, en yaygın ihlal türünün dolandırıcılık e-postaları ve diğer sosyal mühendislik saldırıları olduğunu belirtti. Bu, siber suçluların çoğunlukla hedeflerine ulaşmak için insan faktörünü kullandığını gösteriyor.

Hükümet, işletmeleri ve hayır kurumlarını siber güvenlikle ilgili daha fazla bilgi edinmeye ve gerekli önlemleri almaya teşvik ediyor. Bunun yanında, hükümet yetkilileri, daha fazla bilinçlendirme ve eğitim programları düzenlemeyi de planladıklarını belirtti. Bu tür programlar, kurumların ve bireylerin siber saldırılara karşı nasıl daha etkili bir şekilde korunabileceği konusunda bilgiler sağlayacaktır.