Güvenli Dijital İmza, elektronik ortamda atılan imzanın tablet ve benzeri cihazlar üzerine basınçlı kalemle atılmış ve kayıt altına alınmış şeklidir.

Tıpkı ıslak imzanın ilgili kanunlarda yer alan tarifleri gibi, elektronik (biyometrik) imzalarda da imzanın hız, ivme, basınç değerleri ile birlikte saklanmaktadır.

ISO/IEC 19794 Standardı, biyometrik imzanın kimin tarafından atıldığını tespit etmek amacıyla inceleme yapacak olan kriminal polis laboratuarı veya adli tıp kurumu gibi yerlerin, bu incelemeyi nasıl yapacaklarını standarda bağlamaktadır. Bir konuda standart yayımlanmış olması, o konuda bilişim dünyasında ortak bir terminoloji, yöntem, teknik ve güvenlik kriterleri ile süreçler belirlendiği anlamına gelmektedir. Bu hali ile biyometrik imzanın, ıslak imzanın elle atılma şartı başta olmak üzere belirli bir kişiye aidiyetini tespite imkan veren niteliklere sahip olduğu açıktır.

×