El yazısı, parmak izi, kan grubu ve DNA gibi kişiden kişiye değişen ve iki şahsı birbirinden ayırt eden temel özelliklerdendir. Temelde yapısal olarak yazılar iki türde ele alınmaktadır. Birinci türde harfler birbirine bağlanmadan ayrık, ikinci türde ise harfler bitişik olarak yazılan ve el yazısı olarak kullanılmaktadır. El yazısı analizlerinde değerlendirilen çok farklı yazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlar boyut, eğim, genişlik, bölgeler, düzen, kenar boşlukları, baskı, vurgu, çizgiler, bağlantılar, bağlantıların biçimi, kelime ve satır arası boşluklardır.

El yazısı incelemelerinde yazının kişiye özgü nitelikleri açısından bilinmesi gereken özelliklerinin başında kişinin harfleri yapış şekilleri, harflerdeki kişisel orantılar, bu harflerin bağlantı şekilleri ve bağlantı noktalarıdır.

Grafoloji uzmanı bilirkişi, yazı ve imza inceleme tekniklerini ve karşılaştırma metotlarını bilimsel metotlar çerçevesinde yapsalar bile subjektif değerlendirme yapmaktan başka çarelerinin olduğunu bildikleri için bilirkişi raporunu kanaat derecesi belirterek tamamlamaktadır.

Yazı ve imzalar arasında değişkenliklerin ve benzerliklerin olması yazı ve imza inceleme, karşılaştırmada benzemezlik özelliği göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Yazı ve imza incelemelerinde benzemezlik özelliği, yazının ve imzanın bilinen harf karakterleriyle yazılmış olmasına rağmen bazı harflerin birden fazla şekilde tersim (resmedilme) edilme özelliğinin olması, benzemezlik özelliğinden kaynaklanmaktadır. El yazısı sahteciliği incelemelerinde mukayese ve inceleme konusu yazı örnekleri kullanılmakta ve aynı kişinin el ürünü olup olmadığı hakkında bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. İncelemede, mukayese imzalar kişinin geçmişte yazdığı yazılar olabileceği gibi huzurda alınan yazı örnekleri de olabilir. İncelemede önemli bir nokta da mukayese ve inceme konusu yazıların zamansal olarak birbirine yakın dönemlerde yazılmış olmasıdır.

×