Bilirkişilik ve Taraf Bilirkişiliği (Uzman Mütaalası)

Bilirkişilik ve Taraf Bilirkişiliği (Uzman Mütaalası)

Bu güne kadar dosyasına raporum sunulan yüzlerce, yayınladığım rapor nitelikli dokümanlar itibariyle binlerce fayda sağladığım şüpheli, sanık ve görüştüğüm binlerce sanık yakını oldu.

Pek çoğunun aklındaki soru benden ya da bir başkasından Uzman Mütaalası (Taraf Bilirkişisi Raporu) almanın dosyalarına ne gibi bir katkı sunacağı ve bu raporu almaları durumunda yargılamalarının hangi aşamasında dosyalarına sunabilecekleri yönündeydi.

Adli Bilişim ve Veri Bilimi alanlarında yapmış olduğun iki yüksek lisans sonrasında Haziran 2022 ayı itibariyle Adli Bilişim Mühendisliği alanındaki Doktoramı da tamamladım.

Bu itibarla da hazırladığım raporların bundan sonra yargı birimleri karşısında çok daha güçlü bir duruşa sahip olacağını düşünüyorum.

Bu kitapçık Bilirkişilik ve Taraf Bilirkişiliği konusunda bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Kitapçığın istenilen bütünü bozulmaksızın istenilen şekilde paylaşılmasında herhangi bir sakınca olmadığını hatta paylaşılmasından memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim.

Dr. Berker KILIÇ
Adli Bilişim Uzmanı
Veri Bilimci

Kitapçığı indir.

ByLock Uygulaması, Gerçek Kullanıcıların Tespiti

Birinci bölümde, CGNAT konusunda açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalar, dünyanın her tarafında geçerli, hukuk sistemlerinden bağımsız, hukuken farklı şekilde yorumlanması mümkün olmayan ilgili RFC dokümanlarına ve akademik çalışmalara dayanan teknik gerçeklerdir.

İkinci bölümde, ülkemizde mahkemelerin talebi üzerine Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BTK) tarafından sağlanan CGNAT Kayıtlarından bahsedilmiştir. İlgili RFC dokümanları ve iç mevzuattaki karşılıkları açıklanarak bir Hedef IP açısından gerçek abone tespitinde kullanılabilirliği açıklanmıştır.

Üçüncü bölümde, Litvanyada bulunan ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen ByLock Uygulaması Sunucu Veritabanı, ilgili resmi raporlar paralelinde incelenmiş ve veritabanının içerdiği kayıtlar itibariyle gerçek ByLock kullanıcılarının tespitinde kullanılabilirliği açıklanmıştır. Ayrıca bir kısım tutarsızlıklara değinilmiştir.

Dördüncü bölümde, ByLock Uygulaması veri tabanı kayıtları ile CGNAT kayıtları arasında gerçek kullanıcıların tespiti için kurulması gereken ilişki açıklanmıştır.

Bu rapor ByLock Uygulamasını kullanmanın suç olup olmadığını veya ByLock Uygulaması sunucu verilerinin hukuka uygun olarak elde edilip edilmediğini tartışmaz.

Bu rapor, ByLock Uygulaması kullanıcılarının gerçek kullanıcılarının nasıl tespit edilmesi gerektiğini teknik veriler ile açıklar.

Bu raporun herhangi bir sanık dosyasına sunulmasında sakınca yoktur, ancak yargılamanın bireyselliği gereği ve sanığın dava dosyasının bütünü açısından uygun olmaması durumunda yazarlar tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Raporu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/file/d/1C-4JXR5BTbN4155x7vOBil_GFNxnD7XU

Daha fazlasını oku
×