ByLock Uygulaması, Gerçek Kullanıcıların Tespiti

Birinci bölümde, CGNAT konusunda açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalar, dünyanın her tarafında geçerli, hukuk sistemlerinden bağımsız, hukuken farklı şekilde yorumlanması mümkün olmayan ilgili RFC dokümanlarına ve akademik çalışmalara dayanan teknik gerçeklerdir.

İkinci bölümde, ülkemizde mahkemelerin talebi üzerine Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BTK) tarafından sağlanan CGNAT Kayıtlarından bahsedilmiştir. İlgili RFC dokümanları ve iç mevzuattaki karşılıkları açıklanarak bir Hedef IP açısından gerçek abone tespitinde kullanılabilirliği açıklanmıştır.

Üçüncü bölümde, Litvanyada bulunan ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen ByLock Uygulaması Sunucu Veritabanı, ilgili resmi raporlar paralelinde incelenmiş ve veritabanının içerdiği kayıtlar itibariyle gerçek ByLock kullanıcılarının tespitinde kullanılabilirliği açıklanmıştır. Ayrıca bir kısım tutarsızlıklara değinilmiştir.

Dördüncü bölümde, ByLock Uygulaması veri tabanı kayıtları ile CGNAT kayıtları arasında gerçek kullanıcıların tespiti için kurulması gereken ilişki açıklanmıştır.

Bu rapor ByLock Uygulamasını kullanmanın suç olup olmadığını veya ByLock Uygulaması sunucu verilerinin hukuka uygun olarak elde edilip edilmediğini tartışmaz.

Bu rapor, ByLock Uygulaması kullanıcılarının gerçek kullanıcılarının nasıl tespit edilmesi gerektiğini teknik veriler ile açıklar.

Bu raporun herhangi bir sanık dosyasına sunulmasında sakınca yoktur, ancak yargılamanın bireyselliği gereği ve sanığın dava dosyasının bütünü açısından uygun olmaması durumunda yazarlar tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Raporu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/file/d/1C-4JXR5BTbN4155x7vOBil_GFNxnD7XU