Günümüzde, bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan gelişmeler hızlı ve yoğun bir şekilde artmaktadır. Bu durum bilimsel anlamda uzmanlaşma ve işbölümünün artmasına, yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan bu uzmanlaşma, insanlar arası ilişkilerin de gün geçtikçe karmaşıklaşmasına ve uyuşmazlıkların çoğalması sonucunu doğurmuştur. Bu teknolojik gelişmelerin artmasına paralel olarak yargı organları önüne taşınan uyuşmazlıklar da artık eskisi kadar basit, herkesçe bilinen konular olmaktan çıkmıştır.

Bilişim teknolojilerini ilgilendiren suçlar; bilgisayar bağlantılı suç, bilgisayarla işlenen suç, bilgisayara karşı işlenen suç, bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik suç, sanal suç, siber suç, bilişim sistemi aracılığı ile işlenen suç, bilişim alanında işlenen suç gibi onlarca isimle nitelendirilmektedir. Suç kapsamını en geniş şekilde kavraması nedeniyle “bilişim suçu” terimi son zamanlarda daha çok kabul görmekte ve kullanılmaktadır.

Adli bilişim, dijital materyallerden elde edilen bulguların, çeşitli teknik donanım ve yazılımlar kullanılarak hukuki delillere dönüştürülme süreci olarak tanımlanabilir.

Adli bilişim alanında bulunan kanıtlar, işlenen suçun türüne bağlı olarak değişmektedir. Bilgisayar bağlantılı suçlarda, sistemin farklı bileşenleri tarafından toplanan veriler kanıt niteliği taşımaktadır. Veri bir suç işlenene kadar kanıt haline gelmez ve bu veriler suçun aydınlatılmasında ipuçlarını bulmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, bilişim alanında elde edilen veriler aslında potansiyel kanıt niteliği taşımaktadır. Bilgisayarlarda ve ağ bileşenlerinde birçok potansiyel kanıt kaynağı vardır. Dosyalar, resimler, uygulamalar, programlar vb. veriler potansiyel kanıtlara örnek olarak verilebilir. Daha derinlemesine incelendiğinde; internet vb. geçmiş kayıtları, önbellek bilgileri, yedeklemeler veya etkinlik günlüklerini içerebilen gizli uygulama dosyaları gibi veriler potansiyel kanıt niteliği taşıyan verilerdir.

Materyallerin incelemesi, kovuşturma, soruşturma, hatta kovuşturma öncesinde, adli makamlar için hazırlık dosyası için yapılabilir. Pek çok durumda, hazırlanacak Uzman Mütalaası, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında süreleri kısaltabilmektedir.

Adli Bilişim Hizmetleri kapsamında, bilgisayar, mobil cihaz, depolama birimleri, ses ve görüntü kayıtları, veritabanı ve iletişim kayıtlarının incelenmesi ve benzeri konularda taraf bilirkişisi raporu (uzman mütaalası) hizmetleri HMK 293. ve CMK 67. maddeler kapsamında hazırlanmaktadır.

×