Açık Kaynak İstihbaratı, halka açık kaynaklardan veri toplayarak istihbarat elde etme metodlarından biridir. Günümüzde istihbarat birimleri çalışmalarını % 80 oranında açık kaynak verileri üzerinden yürütmektedirler.

İstihbarat bağlamında kullanılmak üzere kamuya açık kaynaklarda erişilebilir olan veriler hakkında toplama, analiz etme ve karar verme için çok faktörlü (nitel, nicel) bir metodolojidir.

Açık Kaynak İstihbarat, belirli bir birey veya grup tarafından verilen belirli bir kararı destekleyen uyarlanmış bilgi oluşturmak için istihbarat sürecini uygulamasıyla araştırmadan farklıdır.

Açık kaynaklardan elde edilebilecek her türlü bilgi: her tür medya, hükümet raporları ve diğer belgeler, bilimsel araştırma ve raporlar, ticari bilgi satıcıları, İnternet vb. Açık kaynak bilgilerinin ana niteleyicileri, onu elde etmek için herhangi bir tür gizli toplama tekniği gerektirmemesi ve geçerli olduğunda satıcıların telif hakkı ve ticari gereksinimlerini tamamen karşılayan yollarla elde edilmesi gerektiğidir. Açık Kaynak İstihbarat araştırmaları, genellikle adli bir süreç öncesinde yapılmakta ve adli süreç içerisinde doğrulanarak belgelenmektedir.

×