2022/3 Resmi Gazete Notları

30/09/2022

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27)

28/09/2022

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik

25/09/2022

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/17)

23/09/2022

Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22/09/2022

Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2016/1635 Başvuru Numaralı Kararı

21/09/2022

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

16/09/2022

Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/38137 Başvuru Numaralı Kararı

14/09/2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

04/09/2022

Orta Vadeli Program (2023-2025)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6003)

03/09/2022

02/09/2022

Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/1665 Başvuru Numaralı Kararı

26/08/2022

Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2019/1112 Başvuru Numaralı Kararı

25/08/2022

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik

23/08/2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21/08/2022

As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Bingo Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

BRQ Link Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Lidio Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

SecurIT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Sundus Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

18/08/2022

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/14515 Başvuru Numaralı Kararı

17/08/2022

Anayasa Mahkemesinin 16/6/2022 Tarihli ve 2018/17029 Başvuru Numaralı Kararı

16/08/2022

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2018/5652 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2019/976 Başvuru Numaralı Kararı

13/08/2022

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04/08/2022

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23/07/2022

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22/07/2022

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21/07/2022

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası, İhtiyaç Dışı ve Faydalı Ömrünü Doldurmuş Malzeme, Hurda Malzeme, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

13/07/2022

7415 Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

08/07/2022

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2022 Tarihli ve 10263 Sayılı Kararı

07/07/2022

7416 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/6690 Başvuru Numaralı Kararı

06/07/2022

Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı (No: 216)

05/07/2022

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun